PEPPOL obligatorisk for svenske myndigheter

Svenske Ekonomistyringsverket (ESV) besluttet 23. oktober 2015 at det blir obligatorisk for svenske myndigheter å kunne benytte PEPPOL infrastruktur for elektroniske handelsdokumenter. (ESV) informerer om at alle statlige myndigheter skal være registrert som mottakere i en PEPPOL SMP. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016, og fristen for etterlevelse er satt til 1. november 2018.

Frokostseminar 12. november 2015 – ISO20022

Edisys Consulting arrangerte frokostseminar om ny standard for betalingsformidling 12. november 2015. Tema for frokostseminaret var lovkrav om overgang til den nye standarden ISO20022 for euro-betalinger. På seminaret ble det gjort rede for standarden og planlagt fremdrift hos aktørene. Det ble også presentert praktiske erfaringer fra brukere som har implementert standarden for utenlandsbetalinger. Ta kontakt