Informasjon om stillingen

Vi opplever stor etterspørsel fra store virksomheter i både offentlig og privat sektor etter flere dyktige virksomhetsarkitekter.

Arbeidsoppgaver

Som en av våre virksomhetsarkitekter vil du bidra i prosjekter hos våre kunder for å sikre en robust, helhetlig og fremtidsrettet utnyttelse av teknologiske muligheter, og du blir en sentral ressurs for å videreutvikle vår satsning innenfor området.

Som virksomhetsarkitekt vil du bidra til å legge føringer og operasjonalisere arkitekturmålbilder i viktige utviklingsprosjekter for våre kunder.

Hvem ser vi etter?

Vi tror du har flere års erfaring fra tilsvarende roller i privat eller offentlig sektor, og at du har evnen til å se helhet og sammenhenger i komplekse systemlandskap.  Du har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, gjerne mastergrad. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning.

Du har erfaring med TOGAF arkitekturrammeverk, SOA og/eller prosessmodellering.

Du har erfaring med å oversette arkitekturleveranser og arkitekturprinsipper til gode informative beslutningsgrunnlag, som du evner å formidle mot alle organisasjonsnivåer.

Det er absolutt en fordel dersom du har erfaring med utbredte metoder for prosjektgjennomføring, som PRINCE2 og DIFIs prosjektveiviser.

Det er også en fordel om du har kjennskap til rammebetingelser for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor og aktuelle programmer og initiativer i EU-regi.