Informasjon om stillingen

Vi opplever stor etterspørsel fra store virksomheter i både offentlig og privat sektor etter flere dyktige prosjekt- og teamledere.  Vi leter etter deg som er engasjert i prosjektledelse, har erfaring med både smidige og tradisjonelle metoder og som holder hodet kaldt og gir retning.

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver i Edisys vil du bidra i prosjektgjennomføring hos våre kunder. Du har mer enn 7 års erfaring fra ledelse av komplekse prosjekter eller som teamleder, og har god kjennskap til vanlige metoder og rammeverk for prosjekt-, team og prosessledelse, som PRINCE2, Prosjektveiviseren, Scrum, Kanban og Lean Start-up.

Hvem ser vi etter?

Du har en god forståelse av prosjektorganisering som arbeidsform, er tydelig som leder, og fokuserer på helheten. Du må være uredd og tørre å tenke alternative løsninger.
Vi tror du har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, gjerne mastergrad.
Du har mer enn 7 års erfaring fra relevante roller og oppgaver.

Du har erfaring med prosess-, informasjons- og tjenestemodellering.
Du har god formidlingsevne, og behersker norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig.

Det er absolutt en fordel dersom du er sertifisert innenfor arkitektur og modellering, som TOGAF eller ArchiMate og at du har erfaring med smidige arbeidsformer i store og komplekse prosjekter.