4. juni 2019: 
Test i prosjekter med mange aktører – erfaringer fra Elhub

Frokostseminar 4. juni 2019 kl. 08.00 – 10.00

Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemiasgate 6, Oslo

Velkommen til gratis frokostseminar. Denne gangen tar vi for oss fagområdet test, og fokuserer på prosjekter som omfatter et stort antall aktører. Vi har invitert med oss SOCO, som sammen med oss vil vi dele erfaringer fra testarbeid i Statnetts Elhub-prosjekt. Prosjektet omfatter mer enn 400 aktører i kraftmarkedet, og gikk i produksjon i februar 2019.

Du finner oss ved kaffemaskinen fra klokken 08.00, vi starter programmet klokken 08.30.

Foredrag:

08.35 – 09.00 – Testledelse i store systemleveranser

Ansvarsfordeling og prosjektorganisering. Hvordan påvirkes test ved endring fra SCRUM til  leveranseorganisering?
Børge Brynlund, Testleder, SOCO.

09.00 – 09.25 – Hvordan koordinere 400 aktører i samme test?

Betydningen av koordinering og forventningsstyring. Hvordan sikre forståelse hos alle aktører, og hvilke strategier kan man bruke for å teste prosesser som enda ikke har systemstøtte?

Are Berg, Testleder, Edisys Consulting

09.25 – 09.50 – Betydningen av testdata

Elhub skal håndtere enorme datamengder i produksjon, i form av måleverdier. Testing krever ferske testdata,  som inngår en en rekke forretningsprosesser. Hvordan unngå at testdata blir en flaskehals i prosjektgjennomføringen? Bruk av syntetiske testdata i Elhub.

Trond Magnus Bjergli, Testdataansvarlig, Edisys Consulting

Ja takk, dette vil jeg være med på!

Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

Børge Brynlund, SOCO

Are Berg, Edisys Consulting

Trond Magnus Bjergli, Edisys Consulting

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no