Smidige metoder har gått sin seiersgang gjennom verdens IT-miljøer, og nye teknikker utvikles stadig. Hva skjer når smidige metoder møter tradisjonell organisering og krav til planlegging og langsiktig styring?  

Tema:

Hvorfor smidig?
Hvorfor oppsto smidige metoder, og hvilke utfordringer forsøkte den å løse? Innføring av smidige arbeidsformer har endret hverdagen til kunnskapsarbeidere og har økt fokuset på å levere verdi til brukerne.

Når smidig møter krav til struktur
Hva skjer når smidige arbeidsformer møter forretningens krav til forutsigbarhet, planlegging og struktur? Hvordan balansere hensynet til forutsigbarhet i programmer og prosjekter som berører et helt økosystem med smidig organisering i utviklingsavdelingene?

Hvordan utnytte det beste fra begge verdener?
Verktøykassen får stadig mer innhold i form av teknikker, rammeverk og prinsipper. Hva må du være oppmerksom på når du velger verktøy for jobben, og hvilke feller må du unngå?

Foredragsholdere:

Linda Hannisdal
Linda HannisdalSenior rådgiver
Linda Hannisdal har de siste årene arbeidet med teamledelse, tjenestedesign og informasjonsarkitektur innenfor områder som integrasjonsplattformer, mellomvare og master data management. Linda er opptatt av prosesser, både forbedring av etablerte prosesser og design av nye forretningsprosesser.
Hun har erfaring fra å jobbe tett med både forretningssiden og tekniske miljøer.
Stein Juell Skogseth
Stein Juell SkogsethSenior rådgiver
Stein Skogseth er en erfaren prosjektleder, som har med seg ledererfaring fra store og komplekse organisasjoner og virksomhetskritiske programmer og prosjekter.
Han har bakgrunn som utvikler og systemarkitekt i store teknologiselskaper, men har de siste årene bistått flere virksomheter ved innføring av nye arbeidsformer som smidig coach og scrum master.

Fortell meg mer!

Legg inn navn og kontaktinformasjon så gir vi deg beskjed om kommende seminarer.