Onsdag 25. mars 2020: 
Informasjonsarkitektur i en verden av stordata

Kl. 08.30 – 10.00

Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemiasgate 6, Oslo

Årets første frokostseminar ser på informasjonsarkitektur og Big Data.

Foredrag:

Informasjonsarkitektur og stordata

Data er den nye oljen. Men hvordan kan vi forholde oss til de enorme datamengdene som blir tilgjengelige, slik at vi kan skape verdi og mer effektive prosesser?  I foredraget vil Yngve Pettersen se på typiske utfordringer, metoder og rammeverk for informasjonsarkitektur som legger til rette for digitalisering i store og komplekse virksomheter.

Yngve Pettersen er Informasjonsarkitekt i Edisys Consulting, og hjelper virksomheter med å etablere helhetlig arkitektur og forvaltning av informasjon og data som grunnlag for vellykket digitalisering av virksomheten.

Hva bruker vi pengene våre på?

Paul Are Angell Killie presenterer et prosjekt som startet i norsk offentlig sektor, og som har et globalt potensiale. Konseptet samler informasjon fra transaksjoner i offentlige anskaffelser til en data lake, som leverer innsikt til konsumenter i offentlig sektor – og er grunnlag for tjenesteutvikling og verdiskapning for private selskaper. Konseptet kan utvides til andre land og kopieres til privat sektor.

Paul Are Angell Killie arbeider i Digitaliseringsdirektoratet, der han leder arbeidet med å ta i bruk ny teknologi i offentlige anskaffelser. Paul har lang erfaring fra IT-bransjen, blant annet fra nordisk og globalt arbeid i IBM.

Ja, dette vil jeg være med på!

Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

Yngve Pettersen, Edisys Consulting AS

Paul Are Angell Killie, Digitaliseringsdirektoratet