Informasjonsarkitektur i smidige utviklingsmiljøer

Webinar 3. september 2020

Webinaret ser på hvorfor og hvordan man kan ivareta informasjonsarkitektur i smidig organiserte prosjektmiljøer.

Et av målene med smidig prosjektorganisering er å sikre hurtig læring og tilpasning til komplekse omgivelser. Prosjektene skal følge vedtatte prinsipper og retningslinjer for arkitektur, samtidig må arkitekturfunksjonen være lydhør og i stand til å møte endringer i omgivelser. Hvordan kan man sikre begge deler?

Informasjonsarkitektur og smidig utvikling – praktiske utfordringer og nyttige erfaringer

Hvilke praktiske erfaringer har vi med utvikling og forvaltning av informasjonsmodeller i smidige utviklingsmiljøer? Er informasjonsarkitektur overhead i prosjektene eller gir det konkret merverdi? Hva med timing? Normalt skjer arkitekturarbeid tidlig i utviklingsløpet, kan informasjonsarkitektur og systemutvikling foregå samtidig? Er det mulig å gjennomføre informasjonsarkitektur etter smidige prinsipper eller er fossefall en mer egnet tilnærming?

Are Berg, fagsjef og seniorrådgiver, Edisys Consulting AS

Last ned presentasjon

Se opptak av presentasjon (youtube)

Smidig systemutvikling og informasjonsarkitektur i Skatteetaten

Skatteetaten benytter smidige systemutviklingsmetoder i alle sine utviklingsprosjekter, gjennom metodeverket FSUM.  Informasjonsarkitektur og informasjonsforvaltning er en viktig del av dette metodeverket. Hva er begrunnelsen for bruk av smidige metoder, og hvilke sammenhenger og avhengigheter finnes det mellom informasjonsarkitektur og systemutvikling?

Geir Myrind, seniorrådgiver, Skatteetaten

Last ned presentasjon

Se opptak av presentasjon (youtube)

Spørsmål eller kommentarer? Legg igjen navn og adresse, så kontakter vi deg.

  Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

  Are Berg
  Edisys Consulting

  Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

  Geir Myrind
  Skatteetaten