Ny dato: 3. september 2020: 
Informasjonsarkitektur i smidige utviklingsmiljøer

Foredrag starter kl 08.30 

Webinaret ser på hvorfor og hvordan man kan ivareta informasjonsarkitektur i smidig organiserte prosjektmiljøer.

Et av målene med smidig prosjektorganisering er å sikre hurtig læring og tilpasning til komplekse omgivelser. Prosjektene skal følge vedtatte prinsipper og retningslinjer for arkitektur, samtidig må arkitekturfunksjonen være lydhør og i stand til å møte endringer i omgivelser.

Hvordan kan man sikre begge deler?

Foredrag: 

Smidig systemutvikling og informasjonsarkitektur i Skatteetaten

Skatteetaten benytter smidige systemutviklingsmetoder i alle sine utviklingsprosjekter, gjennom metodeverket FSUM.  Informasjonsarkitektur og informasjonsforvaltning er en viktig del av dette metodeverket. Hva er begrunnelsen for bruk av smidige metoder, og hvilke sammenhenger og avhengigheter finnes det mellom informasjonsarkitektur og systemutvikling?

Geir Myrind, seniorrådgiver, Skatteetaten

Geir er fagansvarlig informasjonsarkitekt i Skatteetaten. Han jobber i avdelingen Deling i divisjon Informasjonsforvaltning og har ansvar for informasjonsarkitektur og -styring, standarder og rammeverk for informasjonsforvaltning og modellering i etaten.

Geir har lang erfaring som informasjonsarkitekt og har bred erfaring med tverrsektorielt samarbeid og standarder på informasjonsområdet både nasjonalt og internasjonalt. Han brenner for samordnet kunnskap og føringer på informasjonsområdet. Geir er spesielt opptatt av og er sentral pådriver for etablering av felles informasjonsmodeller i offentlig sektor.

Informasjonsarkitektur og smidig utvikling – praktiske utfordringer og nyttige erfaringer

Hvilke praktiske erfaringer har vi med utvikling og forvaltning av informasjonsmodeller i smidige utviklingsmiljøer? Er informasjonsarkitektur overhead i prosjektene eller gir det konkret merverdi? Hva med timing? Normalt skjer arkitekturarbeid tidlig i utviklingsløpet, kan informasjonsarkitektur og systemutvikling foregå samtidig? Er det mulig å gjennomføre informasjonsarkitektur etter smidige prinsipper eller er fossefall en mer egnet tilnærming?

Are Berg, fagsjef og seniorrådgiver, Edisys Consulting AS

Are er fagsjef i Edisys Consulting og er ansvarlig for våre konsulenters faglige utvikling. Dette ansvaret omfatter løpende oppdatering og valg av verktøy og rutiner for blant annet prosessmodellering, prosjektledelse, test- og testledelse.

Are har erfaring fra flere prosjektroller, og er for tiden engasjert som informasjonsarkitekt i Skatteetaten, i prosjektet SKE integrasjon med MF. Prosjektet skal sikre at Skatteetatens interne systemer får tilgang til informasjon fra nytt modernisert folkeregister. I prosjektet arbeider han blant annet med etablering av begreps- og konstruksjonsmodeller og generering av XSD’er som grunnlag for å tilgjengeliggjøre informasjon via ulike API’er.

Ja, dette vil jeg være med på!

Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

Geir Myrind
Skatteetaten

Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

Are Berg
Edisys Consulting