I dette seminaret ser vi på integrasjoner i et forretningsmessig perspektiv og gir noen forslag til hvordan best forstå ulike aspekter ved dem. Vi undersøker spesielt konseptet integration platform as a service (iPaaS) gjennom et konkret case, og ser på noen suksesskriterier når du skal etablere styring av dine integrasjoner.

Foredrag:

Integrasjoner i et forretningsperspektiv
Hvorfor er integrasjoner så kritisk viktige for forretningen, og hvordan kan organisasjonen effektivt håndtere dem? Hvordan har konsepter utviklet seg over tid og hvordan kan de hjelpe oss til mer effektive integrasjonsleveranser?
Linda Hannisdal og Mohsen Anvaari, Edisys Consulting

Case: Integrasjonsplattform i KPMG
Forretningsbehov, utfordringer og veivalg i prosjektet.
Erfaringer og læringspunkter så langt.
Dag Jørgensen, CIO, KPMG Norway

Suksesskriterier
Hvordan lykkes med integrasjonsprosjekter? Fra kravarbeid, via compliance til governance. Hvordan sikre leverandøruavhengighet og bygge et bærekraftig integrasjonsmiljø i din organisasjon. Hvordan organisasjonens modenhetsnivå legger føringer på strategi , gjennom siloer, informasjonsarkitektur, prosjekt eller kontinuerlig arbeid.
Linda Hannisdal og Mohsen Anvaari, Edisys Consulting

Foredragsholdere:

Dag Kjetil Jørgensen
Dag Kjetil JørgensenCIO / KPMG
Blablabla her kommer en kort tekst om foredragsholder for eksempel
Dag Kjetil Jørgensen
Dag Kjetil JørgensenCIO / KPMG
Blablabla her kommer en kort tekst om foredragsholder for eksempel
Dag Kjetil Jørgensen
Dag Kjetil JørgensenCIO / KPMG
Blablabla her kommer en kort tekst om foredragsholder for eksempel

Ja takk, meld meg på!

Du melder deg på ved å fylle ut og sende skjemaet nedenfor.