30. oktober 2019: 
Åpen informasjonsdeling i API-økonomien – arkitektur og læring fra andre sektorer

Frokostseminar 30. oktober 2019 

Bjørvika Konferansesenter

I dette frokostseminaret ser vi på utfordringer i en API-tilnærming til informasjonsdeling, og presenterer viktige læringspunkter fra en sektor der aktørene lenge har praktisert informasjonsdeling.

Regjeringens digitaliseringsstrategi snakker om et «felles digitalt økosystem for samhandling». Informasjonsdeling skal gi bedre offentlige tjenester og økt innovasjon og verdiskapning i privat sektor. For privat sektor kan tilgang til offentlige data gi grunnlag for utvikling av innovative tjenester, men hvordan arbeider bedriftene innenfor sine egne digitale økosystemer?

Et velfungerende digitalt økosystem forutsetter at alle forstår hverandre, og er enige om informasjonsinnhold og informasjonsstrukturer. Hvordan oppnå dette når aktørene deler informasjon gjennom egne APIer?

Foredrag:

Effektiv informasjonsdeling i en API-økonomi
Tradisjonelle arkitekturer har vært diktert av en sentral premissgiver, typisk med et mange-til-én-forhold mellom aktørene og push av informasjon fra aktørene til en sentral løsning.  Ved bruk av moderne integrasjonsmønstre deler aktører informasjon med andre gjennom bruk av åpne API’er. Hvilke utfordringer gir en slik tilnærming, og hvordan kan den håndteres?
Jostein Frømyr, Senior rådgiver og daglig leder, Edisys Consulting.

Hva kan du lære fra andre?
Kraftbransjen i kraftig endring, med sterk og økende konkurranse mellom kraftleverandørene og endring av rammevilkår. Samtidig er aktørene tett integrert og deler informasjon med hverandre, i et samspill av roller og markedsprosesser.
Hvordan har kraftbransjen løst disse utfordringene, og hva kan andre sektorer lære?
Ove Nesvik, Senior rådgiver og informasjonsarkitekt, Edisys Consulting

Ja, dette vil jeg delta på!

Arrangementet er gratis. Legg inn ditt navn og din e-postadresse i feltene under for å melde deg på.

Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

Jostein Frømyr, Edisys Consulting

Ove Nesvik, Edisys Consulting