30. oktober 2019: 
Åpen informasjonsdeling i API-økonomien – arkitektur og læring fra andre sektorer

Frokostseminar 30. oktober 2019 

Bjørvika Konferansesenter

I dette frokostseminaret ser vi på utfordringer i en API-tilnærming til informasjonsdeling, og presenterer viktige læringspunkter fra en sektor der aktørene lenge har praktisert informasjonsdeling.

Regjeringens digitaliseringsstrategi snakker om et «felles digitalt økosystem for samhandling». Informasjonsdeling skal gi bedre offentlige tjenester og økt innovasjon og verdiskapning i privat sektor. For privat sektor kan tilgang til offentlige data gi grunnlag for utvikling av innovative tjenester, men hvordan arbeider bedriftene innenfor sine egne digitale økosystemer?

Et velfungerende digitalt økosystem forutsetter at alle forstår hverandre, og er enige om informasjonsinnhold og informasjonsstrukturer. Hvordan oppnå dette når aktørene deler informasjon gjennom egne APIer?

Last ned presentasjon

Foredrag:

Effektiv informasjonsdeling i en API-økonomi
Tradisjonelle arkitekturer har vært diktert av en sentral premissgiver, typisk med et mange-til-én-forhold mellom aktørene og push av informasjon fra aktørene til en sentral løsning.  Ved bruk av moderne integrasjonsmønstre deler aktører informasjon med andre gjennom bruk av åpne API’er. Hvilke utfordringer gir en slik tilnærming, og hvordan kan den håndteres?
Last ned presentasjon

Hva kan du lære fra andre?
Kraftbransjen i kraftig endring, med sterk og økende konkurranse mellom kraftleverandørene og endring av rammevilkår. Samtidig er aktørene tett integrert og deler informasjon med hverandre, i et samspill av roller og markedsprosesser.
Hvordan har kraftbransjen løst disse utfordringene, og hva kan andre sektorer lære?
Last ned presentasjon

Send meg informasjon om kommende frokostseminarer

Legg inn ditt navn og din e-postadresse i feltene under, så sender vi deg informasjon om kommende frokostseminarer.

Vi vil selvsagt ikke bruke opplysningene til andre formål, eller dele dem med andre.

    Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

    Jostein Frømyr, Edisys Consulting

    Ove Nesvik, Edisys Consulting