Vi inviterer til årets første frokostseminar, der vi tar for oss temaet samhandlingsarkitektur.

Mange oppfatter arkitektur-begrepet som vagt og er usikre på hva det innebærer.

I frokostseminaret ser vi på IT-arkitektur, hvilken rolle samhandlingsarkitektur bør spille i din virksomhetsarkitektur – og hvordan en gjennomtenkt arkitektur kan føre deg raskere til målet om digitalisering.

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no