Vi inviterer til årets første frokostseminar, der vi tar for oss temaet samhandlingsarkitektur.

Mange oppfatter arkitektur-begrepet som vagt og er usikre på hva det innebærer.

I frokostseminaret ser vi på IT-arkitektur, hvilken rolle samhandlingsarkitektur bør spille i din virksomhetsarkitektur – og hvordan en gjennomtenkt arkitektur kan føre deg raskere til målet om digitalisering.