Testledelse
Edisys Consulting har levert testledelse og tjenester for test i prosjekter for flere oppdragsgivere.
Alle våre testressurser er sertifisert ISTQB Foundation Level; Certified Tester og Advanced Level; Test Manager.

Vi arbeider kontinuerlig og målrettet med kompetanseutvikling og sertifisering av våre konsulenter innenfor testfaget, gjennom jevnlige fagsamlinger, organiserte kurs og videre sertifisering.

Edisys Consultings metodikk for test er basert på ISTQB, og er utvidet basert på praktiske erfaringer fra oppdrag knyttet til etablering og test av løsninger for informasjonsdeling og digital samhandling.

Under kan du lese om noen prosjekter der vi har levert testledelse.