Prosjektledelse
Prosjektlederens oppgave er å organisere prosjektgruppen og lede arbeidet mot målet, innenfor de rammene som er gitt for kostnad og tid. Som prosjektleder er det viktig å arbeide planmessig og strukturert, samtidig som du er oppmerksom på prosjektorganisasjonen og evner å motivere de du jobber sammen med.

Vi har erfaring med de fleste rammeverk og metoder for prosjektstyring, fra fossefall, smidige metoder og kombinasjoner. Det er mulig å oppnå gode resultater med ulike metoder og rammeverk, det vesentlige er at prosjektet velger den metoden og de prinsippene som best oppfyller målene.