Project Description

Edisys Consulting AS har levert bistand til Statnett gjennom deltakelse i flere Statnett-prosjekter:

 • Løpende teknisk og funksjonell bistand i Statnett sine prosjekter. Funksjonell og teknisk IKT kompetanse innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed.
 • Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX®
 • Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som AIB, NEE, NEG og ebIX®
 • Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av blant annet EDI-dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som
  • Statnetts internformat (LARM)
  • Norsk Ediel-standard
  • Implementasjonsguider og kravspesifikasjoner fra NEG (Nordic Ediel Group) og Standarder fra ebIX®
 • Deltagelse i testdesign og test av AIB sin DataHub og Statnett sitt ELSERT system