Project Description

Edisys Consulting leder arbeidet i NRK med å konsolidere og utforme en omforent informasjonsmodell for ressurs- og produksjonsplanlegging. Arbeidet skal forberede implementeringen av et felles ressurs- og produksjonsplanleggingssystem for alle NRKs programproduserende enheter, fra løpende nyhetsformidling til store dramaserierier.

Arbeidet er et av tiltakene i NRKs teknologiplan, som er knyttet opp mot NRKs strategiske målsetninger om effektivisering og redusert kompleksitet.

Systemet skal erstatte flere eksisterende systemer med til dels ulike datamodeller, og skal bidra til mer enhetlige og effektive prosesser innen planleggings- og produksjonsmiljøet. Systemet skal integreres både mot økonomi-, HR- og publiseringssystemer.

I oppdraget arbeider vår konsulent aktivt med brukere for å finne en god balanse mellom prosessforbedringer og tekniske forbedringer.