Project Description

Skatteetaten har et høyt endringspress og er i gjennomføringsfasen for flere store tiltak. Vi trenger en informasjonsarkitekt som kan inngå i etatens samlede ressurs-pool av informasjonsarkitekter, og som sannsynligvis vil ha informasjonsarkitekt-rolle i ett eller flere av våre større utviklingsprosjekt.

 

I de større utviklingsprosjektene vil informasjonsarkitekten jobbe i kryssfunksjonelle team med informasjonsmodellering for å utvikle XSD’er til utviklingsteamene, og jobbe med begrepsarbeid innenfor de ulike domenene. Informasjonsarkitekten vil kunne gjøre annet arkitekturarbeid ved behov.

 

Rolle 2 – Datadelingsprosjektet:

Etaten moderniserer for å øke tilgjengelighet på sentrale informasjonselementer i skattemessige forhold.

 

Informasjonen er nødvendig for at en rekke sentrale partnere skal være i stand til å utføre sine forvaltningsoppgaver, herunder pensjonsberegninger fra NAV, bostøtteberegning fra Husbanken, statistikk fra SSB, samtykkebasert lånesøknad osv.

 

Prosjektet Datadeling er pådriver i arbeidet med å få gjennomført analyser av mottakernes behov slik at tjenestenivået i distribusjonsløsningene legger grunnlaget for effektivisering av forvaltningskostnader hos både hos mottakerne og i Skatteetaten.

 

Vi ønsker tilbud på en arkitekt som vil få ansvar for å:

1)     Spesifisere og dokumentere informasjon som skal deles med eksterne partnere

2)     Spesifisere transformasjoner mellom format

3)     Ivareta skatteetatens forpliktelser rundt deling av data

 

Oppgavene tillagt oppdraget/bistanden faller inn under hovedområdene:

  • Drive kravarbeid etter smidige metoder og teknikker
  • Analysere, dokumentere og prioritere behov og krav, og sikre at de er forstått av teamet
  • Etablere begreps- og informasjonsmodeller
  • Spesifisere og dokumentere informasjon som skal deles med eksterne parter, inkl utvekslingsformater
  • Sikre at informasjonen som deles med eksterne partnere er i henhold til respektive partneres hjemmel
  • Sikre at løsningene som etableres etterlever føringer fra etatens informasjonsarkitektur og rammeverk for informasjonsmodellering
  • Delta aktivt i kryssfunksjonelt team bestående av utviklere og funksjonelle ressurser
  • Gjøre annet arkitekturarbeid ved behov.