Ønsker du kontroll over din egen arbeidssituasjon?  Foretrekker du en flat organisasjon med kompetente medarbeidere som støtter deg?  Vil du ha en økonomisk trygghet som er unik i bransjen?

Vi trenger flere integrasjonsarkitekter og integrasjonsutviklere på laget vårt.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no