Europakommisjonen har i dag publisert en referanse til den europeiske standarden for elektronisk fakturering i EU-Tidene (Se The Official Journal of the European Union). Dette markerer starten på implementeringsfasen av standarden.

Direktivet 2014/55/EU fastsetter en frist for gjennomføring på 18 måneder på nasjonalt nivå og 30 måneder på regionalt og lokalt nivå.

Den europeiske standarden for elektronisk fakturering i offentlige anskaffelser skal bidra til økt interoperabilitet over medlemslandenes grenser, og reduserte kostnader for innkjøpere og leverandører.

Edisys Consulting har vært sterkt involvert i arbeidet med standarden, og vil delta på CEN og CEF Digitals markering i Brussel 23. oktober.

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no