Europakommisjonen har i dag publisert en referanse til den europeiske standarden for elektronisk fakturering i EU-Tidene (Se The Official Journal of the European Union). Dette markerer starten på implementeringsfasen av standarden.

Direktivet 2014/55/EU fastsetter en frist for gjennomføring på 18 måneder på nasjonalt nivå og 30 måneder på regionalt og lokalt nivå.

Den europeiske standarden for elektronisk fakturering i offentlige anskaffelser skal bidra til økt interoperabilitet over medlemslandenes grenser, og reduserte kostnader for innkjøpere og leverandører.

Edisys Consulting har vært sterkt involvert i arbeidet med standarden, og vil delta på CEN og CEF Digitals markering i Brussel 23. oktober.