Edisys har erfaring med bruk av flere modelleringsspråk i engasjementer og oppdrag. Siste versjon av ArchiMate 3.0,  støtter TOGAF*-rammeverket fullt ut, vi har derfor valgt å sertifisere flere av våre rådgivere på denne versjonen.  Vi er stolt av å holde 8 av totalt 10 norske sertifiseringer på «ArchiMate 3.0 Practitioner». Tilsammen er det nå 259 sertifiserte på verdensbasis.

ArchiMate er et åpent og uavhengig modelleringsspråk for beskrivelse av virksomhetsarkitektur. Språket brukes for å beskrive konstruksjon og drift av forretningsprosesser, organisasjonsstrukturer, informasjonsflyt, IT-systemer og teknisk infrastruktur.

TOGAF er et utbredt og anerkjent arkitekturrammeverk. Edisys Consulting har benyttet TOGAF-rammeverket i en rekke oppdrag, de fleste av våre rådgivere er TOGAF sertifiserte.

 

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no