Edisys har erfaring med bruk av flere modelleringsspråk i engasjementer og oppdrag. Siste versjon av ArchiMate 3.0,  støtter TOGAF*-rammeverket fullt ut, vi har derfor valgt å sertifisere flere av våre rådgivere på denne versjonen.  Vi er stolt av å holde 8 av totalt 10 norske sertifiseringer på «ArchiMate 3.0 Practitioner». Tilsammen er det nå 259 sertifiserte på verdensbasis.

ArchiMate er et åpent og uavhengig modelleringsspråk for beskrivelse av virksomhetsarkitektur. Språket brukes for å beskrive konstruksjon og drift av forretningsprosesser, organisasjonsstrukturer, informasjonsflyt, IT-systemer og teknisk infrastruktur.

TOGAF er et utbredt og anerkjent arkitekturrammeverk. Edisys Consulting har benyttet TOGAF-rammeverket i en rekke oppdrag, de fleste av våre rådgivere er TOGAF sertifiserte.