I sommerutgaven av BITS nyhetsbrev for ISO 20022-prosjektet forteller NAV om sitt arbeid med innføring av den nye standarden for betalingsformidling.

NAV valgte å la Edisys Consulting gjennomføre et internt kurs i standarden for nøkkelressurser fra økonomi og IT. Kurset var en viktig del av forberedelsene til oppstart av prosjektet.

Les mer om NAVs erfaringer i BITS nyhetsbrev.