I sommerutgaven av BITS nyhetsbrev for ISO 20022-prosjektet forteller NAV om sitt arbeid med innføring av den nye standarden for betalingsformidling.

NAV valgte å la Edisys Consulting gjennomføre et internt kurs i standarden for nøkkelressurser fra økonomi og IT. Kurset var en viktig del av forberedelsene til oppstart av prosjektet.

Les mer om NAVs erfaringer i BITS nyhetsbrev.

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no