Elektronisk samhandling i markedet for kraft

Edisys Consulting har over lang tid vært engasjert i arbeid med standardisering av datautveksling mellom ulike aktører og applikasjoner i den europeiske kraftbransjen. Vi er engasjert som medlemmer i UN/CEFACT og IEC, og bistår i flere grupperinger som NEE og NEG, samt i samarbeidsprosjekter, som ebIX®, Eurelectric, ENTSO-E og EFET.

Vi bistår også aktørene i konkrete prosjekter for å oppnå samhandling i kraftmarkedene, blant annet i prosjekter for omsetning av sertifikater for fornybare ressurser, for effektivisering og drift av Systemstøtte for Ediel (SSE), for Edial-portalen, og i Statnetts elhub-prosjekt.

Hvorfor bruke oss?

Flere av våre konsulenter har svært lang erfaring fra arbeid med ulike løsninger for elektronisk samhandling i ulike kraftmarkeder.

Vi har spisskompetanse innenfor

  • Etablering og drift av formidlingssentraler
  • Etablering og drift av løsninger for informasjonsutveksling og rapportering
  • Beskrivelse av dataformater og utarbeidelse av implementasjonsguider
  • Utarbeidelse av datamappinger og mappingdokumentasjon
  • Utarbeidelse av valideringsløsninger og visningsverktøy
  • Test og utrulling av samhandlingsløsninger, relasjonsansvar

Se våre referanser for mer informasjon om hva vi kan bidra med.

kurs

Kurs og opplæring

Vi har inngående kjennskap til aktørene og rollene, meldingene og organiseringen av funksjonene i bransjen.  Ta kontakt, så diskuterer vi gjerne tilpassede opplegg for kurs, opplæring eller QA.

center-for-e-commerce-3-1700x809

Valg av løsning

Edisys Consulting bistår i analyser av prosesser, gevinster, endringer og tilpasninger ved innføring av samhandlingsløsninger i kraftmarkedet. En god analyse er et nødvendig grunnlag for et prosjekt og en prosjektplan. Vet du hva som skal gjøres, men mangler kompetanse om teknisk infrastruktur, kan vi utføre en begrenset analyse. Ved mer komplekse problemstillinger har vi lang erfaring i å fjerne usikkerhet og påpeke hva som blir de reelle utfordringene i prosjektet.

center-for-e-commerce-3-1700x809

Innføring og forvaltning

Våre eksperter hjelper deg ved implementering av konkrete løsninger. Vi har erfaring som prosjektledere i innføringsprosjekter, og har erfaring med bruk av ledende verktøy for beskrivelser av datamodeller, mapping og testing.

Vi har også omfattende erfaring med utvikling av verktøy for visning av innhold i meldinger, noe som er svært besparende i løsninger med manuelle kontroll- eller avviksrutiner.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Vi hjelper deg hente ut gevinster ved elektronisk handel.
Kontakt oss