Elektronisk handel – effektive verdikjeder og bedre anskaffelser

Innføring av elektronisk handel B2B har bidratt til store besparelser i flere bransjer.

Edisys Consulting har erfaring fra prosesser, løsninger og standarder for B2B elektronisk handel i flere bransjer:

 • Byggevarehandel
 • Dagligvarehandel
 • Bank og forsikring
 • Fortolling, logistikk og transport
 • Elektronisk innkjøp og markedsplasser

Våre konsulenter har erfaring fra prosesser, etablering av standarder og innføring av løsninger i helsesektoren og i kraftmarkedene.

For innkjøpsorganisasjoner er elektronisk handel et viktig virkemiddel for å oppnå bedre anskaffelser og mer effektive innkjøpsprosesser. Regjeringen har lagt svært stor vekt på at det offentlige som kjøpere av varer og tjenester skal ta i bruk løsninger for elektroniske innkjøp. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal legge til rette for en økt bruk av e-handel.

Edisys Consulting har i en årrekke bistått Difi i dette arbeidet, blant annet med utarbeidelse av spesifikasjoner for dokumenttypene EHF Faktura, EHF Kreditnota, EHF katalog, EHF Ordre og EHF ordrebekreftelse.

Hvorfor bruke oss?

Flere av våre konsulenter har svært lang erfaring fra arbeid med ulike løsninger for elektronisk handel.

Vi har spisskompetanse innenfor

 • Etablering og drift av formidlingssentraler
 • Etablering og drift av innkjøpsløsninger
 • Beskrivelse av dataformater og utarbeidelse av implementasjonsguider
 • Utarbeidelse av datamappinger og mappingdokumentasjon
 • Utarbeidelse av valideringsløsninger og visningsverktøy
 • Test og utrulling av samhandlingsløsninger, relasjonsansvar

Se våre referanser for mer informasjon om hva vi kan bidra med.

kursKurs og opplæring

Løsninger for digital samhandling involverer flere plattformer, med ulike grensesnitt. Fungerende løsninger har derfor behov for felles komponenter for å knytte plattformene sammen. Edisys Consulting har inngående kunnskap om parter, grensesnitt og tekniske dataformater som benyttes ved elektronisk handel.  Vi har også bistått ved utarbeidelsen av flere av standardene, blant annet EHF-formatene.

Vi gjennomfører kurs i XML og relaterte teknikker, og kan tilpasse kursopplegg til ulike behov.

center-for-e-commerce-3-1700x809

Valg av løsning

Det kan være utfordrende å ta i bruk nye løsninger for elektronisk handel. Løsningene skal forholde seg til – og vil i stor grad påvirke – interne systemer og arbeidsprosesser. Konsekvensen av å velge feil løsning kan påvirke selskapets resultat direkte, gjennom manglende måloppnåelse og unødig stor ressursbruk i hele løsningens levetid.

Vi har bistått flere organisasjoner med hele prosessen fra kartlegging av behov og prosesser, til evaluering og valg av løsning og operatør, og til innføring og forvaltning av løsninger for e-handel.

center-for-e-commerce-3-1700x809

Innføring og forvaltning

Innføring av løsninger for elektronisk handel er lønnsomt! På kundesiden gir elektronisk handel redusert tidsbruk, nye markedsmuligheter og sterkere lojalitet til inngåtte avtaler. På leverandørsiden gir det økt gjennomsiktighet og effektivitet i verdikjeden.  Våre eksperter hjelper deg å hente ut gevinstene! Vi har lang erfaring fra store og små prosjekter for innføring,  og har løst oppgaver knyttet til endringer, test og oppfølging av løpende drift.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Vi hjelper deg hente ut gevinster ved elektronisk handel.
Kontakt oss