Digital samhandling i helsesektoren

E-handel er et sentralt virkemiddel for innkjøpere for å oppnå bedre anskaffelser og mer effektive innkjøpsprosesser. Regjeringen har lagt svært stor vekt på at det offentlige som kjøpere av varer og tjenester skal ta i bruk løsninger for elektroniske innkjøp. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal legge til rette for en økt bruk av e-handel.

Edisys Consulting har i en årrekke bistått Difi i dette arbeidet, blant annet med utarbeidelse av spesifikasjoner for dokumenttypene EHF Faktura, EHF Kreditnota, EHF katalog, EHF Ordre og EHF ordrebekreftelse.

Vi er opptatt av at ikke bare innkjøper oppnår gevinster ved bruk av elektronisk handel, men mener at disse løsningene kan gi betydelige gevinster til både leverandører til offentlige virksomheter og for handel B2B.

Hvorfor bruke oss?

Våre konsulenter har svært lang erfaring fra arbeid med løsninger for elektronisk samhandling i helsesektoren.

Vi har spisskompetanse innenfor

  • Etablering og drift av sikre løsninger for informasjonsutveksling i helsesektoren
  • Etablerte standarder og løsninger hos sentrale myndigheter
  • Beskrivelse av dataformater og utarbeidelse av implementasjonsguider
  • Utarbeidelse av datamappinger og mappingdokumentasjon
  • Utarbeidelse av valideringsløsninger og visningsverktøy
  • Test og utrulling av samhandlingsløsninger, relasjonsansvar

Se våre referanser for mer informasjon om hva vi kan bidra med.

kursKurs og opplæring

Gjennom oppdrag for ulike aktører har våre eksperter inngående kjennskap til aktører og roller, meldinger og funksjoner i helsesektoren. Kontakt oss for tilpassede opplegg for kurs eller oppgaver for kvalitetssikring i prosjekter.

center-for-e-commerce-3-1700x809

Valg av løsning

Edisys Consulting bistår i analyser av informasjonsinnhold, sikkerhetskrav, prosesser og nødvendige tilpasninger ved etablering eller innføring av samhandlingsløsninger. Vet du hva som skal gjøres, men mangler kompetanse om teknisk infrastruktur, kan vi utføre en begrenset analyse. Ved mer komplekse problemstillinger har vi lang erfaring i å fjerne usikkerhet og påpeke hva som blir de reelle utfordringene i prosjektet.

center-for-e-commerce-3-1700x809

Innføring og forvaltning

Vi hjelper deg ved implementering av konkrete løsninger, som utveksling av sykmeldinger og dialogmeldinger mot NAV. Gjennom lang erfaring og inngående kunnskap om domenet, grensesnitt, formater og løsninger kan vi sørge for en rask og effektiv prosjektstyring og implementering.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Vi hjelper deg hente ut gevinster ved elektronisk handel.
Kontakt oss