ISO 20022 – Ny standard for betalingsmeldinger

Våre konsulenter har erfaring fra hele verdikjeden for betalingsformidling – fra kjernebank, kort, interbank, og fra løsninger og formater i kundegrensesnittet.

I 2016 er det et sterkt fokus på løsninger for ISO 20022 i markedet. Dette følger av SEPA (Single Euro Payment Area);  en forordning som innebærer at standarden ISO20022 skal benyttes av alle aktører innenfor EU og EØS – for euro-betalinger.

Norge påvirkes av dette gjennom SEPA End Date; 31. oktober 2016. Etter denne datoen skal alle Euro-betalinger skje i henhold til ny standard.

Bankenes Standardiseringskontor (BSK) har vedtatt en overgang til ISO20022-standarden for betalingsformidling i norske kroner. Det er ikke fastsatt en dato for overgangen.

Betalingsformidling mellom kunde og bank bruker i dag eldre, nasjonale meldingsstander, Telepay-formatet og/eller UN/EDIFACT betalingsmeldinger.

Hensikten med overgangen er å redusere drifts- og forvaltningskostnader, øke informasjonsmengden og gi en transparent behandling.

Hva er ISO20022?

ISO20022 er en internasjonal meldingsstandard. Standarden ble i 1999 valgt av EU som standard for SEPA-betalinger, og er allerede tatt i bruk av flere land for betalingsformidling.

ISO20022 dekker flere områder, blant annet Payments, Cash Management, Treasury, Securities, Clearing & Settlement og Investigation. Overgangen til den nye ISO-standarden medfører behov for endring i grensesnitt mellom kunde-bank, bank–bank og på kortområdet.

 

Les BSK guidelines for implementering av ISO20022: https://bsk-standards.org

Hvorfor bruke oss?

Flere av våre konsulenter har svært lang erfaring fra arbeid med ulike løsninger for elektronisk betalingsformidling.

Vi har spisskompetanse innenfor

  • Etablering og drift av kjernebank-løsninger
  • Etablering og drift av interbank-løsninger
  • Etablering og drift av løsninger for betalingsformidling og cash management
  • Beskrivelse av dataformater og utarbeidelse av implementasjonsguider
  • Utarbeidelse av datamappinger og mappingdokumentasjon
  • Utarbeidelse av valideringsløsninger og visningsverktøy
  • Test og utrulling av samhandlingsløsninger, relasjonsansvar

Se våre referanser for mer informasjon om hva vi kan bidra med.

kursKurs og opplæring

Edisys Consulting har i samarbeid med Bankenes Standardiseringskontor utarbeidet kursopplegg for ISO20022. Kurset er rettet mot banker, bankenes tjenesteleverandører, systemleverandører og selskaper med egne løsninger som skal implementere funksjonalitet der ISO20022 brukes ved kommunikasjon mot banker. Kurset gir en innføring i ISO20022 som rammeverk, meldingstyper og verktøy for validering og test.  Kurset inngår som et av kravene for sertifiseringen «BSK Ready».

center-for-e-commerce-3-1700x809

Valg av løsning

Edisys Consulting bistår i analyser av prosesser, gevinster, endringer og tilpasninger ved innføring av ny standard for betalingsformidling. En god analyse er et nødvendig grunnlag for et prosjekt og en prosjektplan.  Vet du hva som skal gjøres, men mangler kompetanse om teknisk infrastruktur, kan vi utføre en begrenset analyse. Ved mer komplekse problemstillinger har vi lang erfaring i å fjerne usikkerhet og påpeke hva som blir de reelle utfordringene i prosjektet.

center-for-e-commerce-3-1700x809

Innføring og forvaltning

Ønsker du å implementere konkrete løsninger mot en eller flere banker/ finansinstitusjoner kan vi bistå med dette. Vi har erfaring som prosjektledere i innføringsprosjekter, og har erfaring med bruk av ledende verktøy for beskrivelser av datamodeller, mapping og testing.

Vi har også omfattende erfaring med utvikling av verktøy for visning av innhold i meldinger, noe som er svært besparende i løsninger med manuelle kontroll- eller avviksrutiner.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Vi hjelper deg hente ut gevinster ved elektronisk handel.
Kontakt oss