Velkommen til Edisys

Edisys Consulting er et uavhengig konsulentselskap med spisskompetanse på digitalisering, informasjonsdeling og integrasjon. Vi har arbeidet for å fremme og utvikle standarder siden 1993. Våre eksperter arbeider daglig for at store og små virksomheter skal oppnå gevinster gjennom samhandel i sine verdikjeder.