Jon Terje Friis
Jon Terje FriisSenior Rådgiver

Jon Terje Friis, en senior prosjektleder hos Edisys Consulting AS, besitter omfattende erfaring med ledelse av virksomhetskritiske prosjekter i store organisasjoner. Med en teknisk bakgrunn som utvikler, har han utviklet seg til en dyktig prosjektleder og prosessdriver. Han har en bred erfaring som gjør ham i stand til å se behov og løsninger fra et integrert perspektiv som omfatter forretningsmessige, teknologiske og driftsmessige aspekter.

Jon Terje har en betydelig rekord av suksess i å oppnå helhetlig styring av IT-porteføljer gjennom effektiv prosjektstyring, porteføljestyring og arkitekturintegrasjon. Han er dyktig i å sørge for samhandling og koordinering mellom prosjekter og arkitektur for å maksimere både driftseffektivitet og ressursutnyttelse.

Hans arbeid inkluderer vellykkede initiativer hos KLP hvor han har ledet komplekse anskaffelses- og implementeringsprosjekter som har strukket seg over flere forretningsområder og teknologiplattformer. Dette har involvert alt fra utforming av nye prosesser til ledelse av prosjektporteføljer og styring av leverandørforhold, med et sterkt fokus på å sikre at prosjektene leverer verdier i tråd med organisasjonens strategiske mål.

Jon Terjes evne til å drive prosjekter fra konseptualisering til vellykket implementering, kombinert med hans ferdigheter innen prosjekt- og endringsledelse, gjør ham til en verdifull ressurs for enhver organisasjon som søker å transformere sine forretningsprosesser og teknologiske løsninger på en sikker og effektiv måte.

Prosjekter og artikler

Vil du bli en del av vårt dyktige team?