Kompleksiteten i kraftbransjen er ekstrem. Likevel fungerer det som smurt. Årsaken ligger i et enkelt begrep du garantert har hørt på lederkonferanser, kurs eller workshops de siste årene: samhandling.

I møte med stadig mer sammensatte krav fra markedet, myndighetene og kundene er samhandling så viktig som det sies. Utfordringen er bare å faktisk gjøre det, og ikke bare snakke om det. I kraftbransjen har de forstått hvordan.

Ove Nesvik deler 5 tips for effektiv samhandling med leserne av Teknisk Ukeblad. Les tipsene her.

 

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no