Statens konsernkonto vil kreve PEPPOL infrastruktur

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) og Difi varslet 23. mai 2016 om nye krav ned neste avtale for statens konsernkonto. DFØ og Difi vil kreve at det brukes en felles standard for sikring av transport av filbaserte betalingstransaksjoner mellom virksomhetene og banker. I neste generasjon rammeavtaler med bankene vil det derfor ligge et krav om at PEPPOL-profilen Connecting Europe Facility

Nytt europeisk fakturaformat

I løpet av dagen blir den nye standarden presentert, og den sammenliknes med EHF-faktura. Dagen legges opp med en del presentasjoner, og det vil også være tid til gode diskusjoner. Meld deg på! Stikkord for dagen: • Den pågående standardiseringen og norske bidrag i arbeidet • Informasjonsinnhold i en elektronisk faktura og forholdet til norsk lovgivning på

Tags: |

PEPPOL obligatorisk for svenske myndigheter

Svenske Ekonomistyringsverket (ESV) besluttet 23. oktober 2015 at det blir obligatorisk for svenske myndigheter å kunne benytte PEPPOL infrastruktur for elektroniske handelsdokumenter. (ESV) informerer om at alle statlige myndigheter skal være registrert som mottakere i en PEPPOL SMP. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016, og fristen for etterlevelse er satt til 1. november 2018.

CEN BII Workshop: Enabling Electronic Procurement in Europe

Konferanse i regi av CEN BII Workshop: Enabling Electronic Procurement in Europe Viktige temaer på konferansen er: - Utvikling av europeiske standarder for elektroniske innkjøp - Strategiske initiativer for elektronisk handel i europa - Utvikling av løsninger Møt dem som leder utviklingen av elektronisk handel i Europa. Konferansen holdes i Brussel torsdag 3. desember 2015.