NAV og Edisys Consulting i BITS nyhetsbrev

I sommerutgaven av BITS nyhetsbrev for ISO 20022-prosjektet forteller NAV om sitt arbeid med innføring av den nye standarden for betalingsformidling. NAV valgte å la Edisys Consulting gjennomføre et internt kurs i standarden for nøkkelressurser fra økonomi og IT. Kurset var en viktig del av forberedelsene til oppstart av prosjektet. Les mer om NAVs erfaringer i

Statens konsernkonto vil kreve PEPPOL infrastruktur

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) og Difi varslet 23. mai 2016 om nye krav ned neste avtale for statens konsernkonto. DFØ og Difi vil kreve at det brukes en felles standard for sikring av transport av filbaserte betalingstransaksjoner mellom virksomhetene og banker. I neste generasjon rammeavtaler med bankene vil det derfor ligge et krav om at PEPPOL-profilen Connecting Europe Facility

Frokostseminar 12. november 2015 – ISO20022

Edisys Consulting arrangerte frokostseminar om ny standard for betalingsformidling 12. november 2015. Tema for frokostseminaret var lovkrav om overgang til den nye standarden ISO20022 for euro-betalinger. På seminaret ble det gjort rede for standarden og planlagt fremdrift hos aktørene. Det ble også presentert praktiske erfaringer fra brukere som har implementert standarden for utenlandsbetalinger. Ta kontakt