Norges ledende kompetansemiljø på elektronisk samhandling

Statnett – standardiseringarbeid og harmonisering

Edisys Consulting AS har levert bistand til Statnett gjennom deltakelse i flere Statnett-prosjekter: Løpende teknisk og funksjonell bistand i Statnett sine prosjekter. Funksjonell og teknisk IKT kompetanse innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed. Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX® Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som AIB, NEE, NEG og ebIX® Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av blant annet EDI-dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som Statnetts internformat (LARM) Norsk Ediel-standard Implementasjonsguider og kravspesifikasjoner fra NEG (Nordic Ediel Group)

Elhub

NVE besluttet i 2013 etablering av Elhub, en norsk datahub. Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbrukermarkedet for kraft.  Innføring av Elhub skal bidra til å oppnå effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet, kostnads-besparelser ved at Elhub utfører et sett av oppgaver som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg, og enklere forretningsprosesser mellom aktørene, som f.eks. leverandørbytte. I det pågående elhub-prosjektet fylte våre senior rådgivere roller som prosjektleder, systemarkitekt, informasjonsarkitekt, testledere, testere og testdatakonsulent.   Oppgaver i prosjektet: Analyse og kravspesifisering Innføring av systemløsning Testledelse og test Prosjektledelse Interessenthåndtering

Statnett – Informasjonsarkitektur og MDM

Edisys Consulting AS var engasjert av Statnett i deres arbeid med å etablere en overordnet informasjonsarkitektur for Statnett konsern.  Dette arbeidet ble påbegynt i mars 2017, gjennom prosjektet «Helhetlig informasjonsarkitektur og master data management». Målet med prosjektet er å oppnå tilstrekkelig kontroll med datamodeller, master data management, livssyklus for data og dataflyt/integrasjon.

KLP – e-faktura til offentlig, bedrift og person

KLP Skadeforsikring AS etablerte løsning for distribusjon av elektronisk faktura til alle sine kunder. Kunder er offentlige virksomheter, bedrifter og privatpersoner. Prosjektet ble kjørt etter smidige prinsipper. I prosjektet leverte Edisys Rådgivning rundt arktitekturspørsmål knyttet til virksomhet, informasjon, løsning og infrastruktur. Rådgivning rundt test og prosjektkoordinering. Faglig støtte for utviklere på EHF-standarden (XML) Utvikling og dokumentasjon av mappinger mot EHF-formatet Utvikling og dokumentasjon av løsning for transformasjon og presentasjon

Difi – Standardisering

Edisys Consulting har siden 2010 bistått Difis i deres initiativer for å etablere e-handel som et virkemiddel for transparente og effektive offentlige anskaffelser. Edisys Consulting har hatt sentrale roller i flere prosjekter som har støttet opp om dette målet. Våre konsulenter har levert rådgivning knyttet til utvidet virksomhets- og informasjonsarkitektur, ledet og koordinert arbeids- og interessentgrupper, utarbeidet løsningskomponenter for elektroniske offentlige anskaffelser, og utarbeidet ulike typer teknisk dokumentasjon. Edisys Consulting har hatt et særlig ansvar for å etablere en overordnet arkitektur og ivareta konsistens i Difis satsning gjennom både administrativ og teknisk koordinering av aktiviteter. Difis engasjement har hatt nasjonalt,

Kurs ISO 20022

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger, beregnet på bruk i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker. Standarden ble innført i det norske markedet av BITS i 2016 - 2017, som erstatning for gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. Edisys Consulting utarbeidet kursmateriell for ISO 20022 på vegne av BITS. Materiellet var rettet mot sluttbrukere og systemleverandører, med mål om å øke kompetanse for å lette implementering og migrering av løsninger til den nye standarden. Edisys gjorde også tilpasning av kursmateriell til spesifikke oppdragsgivere, planla og gjennomførte bedriftsinterne kurs for systemleverandører, brukere og banker som

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no