6. mars 2019: 
Digitalisering og smidig transformasjon: Informasjonsarkitektur og arkitektens rolle

Frokostseminar 6. mars 2019 kl. 08.30 – 10.00

Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemiasgate 6, Oslo

Velkommen til vårt første frokostseminar i 2019, der Erik Gustavsen og Yngve Pettersen tar for seg fagområdet informasjonsarkitektur. Hvilken rolle spiller arkitektur i digitaliseringsprosjekter og hvordan kan arkitekter arbeide for å oppnå arkitekturstyring i smidige miljøer?

Foredrag:

Informasjonsarkitektur som forutsetning for vellykket digitalisering

Digitalisering krever orden i eget hus. Hvilken informasjon har du, hvilken kvalitet har den og hvordan henger den sammen? Hva mener vi med informasjonsarkitektur, og hvorfor er dette nøkkelen til vellykket digitalisering?

Yngve Pettersen er informasjonsarkitekt, og har mer enn 30 års erfaring fra arkitektur, rådgivning og testledelse. Han har bidratt i en rekke prosjekter for digitalisering, digital samhandling og integrasjon innenfor sektorene energi, finans og shipping. Yngve har økonomiutdanning og en rekke sertifiseringer innenfor blant annet TOGAF, Archimate3, PRINCE2, LEAN IT, ITIL, CSPO og ISTQB.

Informasjonsarkitektens rolle i smidige prosjekter

Hvordan sikre at smidige team følger felles overordnede prinsipper? Hva er informasjonsarkitektens leveranser i prosjekter, hvilket verktøy må du ha i verktøykassen din, og når skal du ikke bruke dem?

Erik Gustavsen er informasjonsarkitekt med 30 års erfaring fra informasjons- og systemarkitektur, systemutvikling og prosjektledelse. Erik har en variert erfaring fra engasjementer i det nordiske energimarkedet, forsvarssektoren, retail og offentlig forvaltning. Han er utdannet ingeniør og økonom, og er sertifisert innenfor blant annet TOGAF, Arhimate3, ITIL, CSPO, PRINCE2, ISTQB og IREB CPRE.

Meld deg på her:

Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

Yngve Pettersen og Erik Gustavsen

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no