Overhuset inviterer til gratis inspirasjonsforedrag 8. mars

Edisys Consulting er partner i Overhuset, og inviterer deg til inspirasjonsforedrag: «Kroppsspråkets makt» med Live Bressendorf Lindseth Vil du mestre kunsten å gripe et publikum, vinne tvilerne over til din side, eller omvende motstandere til å

NAV og Edisys Consulting i BITS nyhetsbrev

I sommerutgaven av BITS nyhetsbrev for ISO 20022-prosjektet forteller NAV om sitt arbeid med innføring av den nye standarden for betalingsformidling. NAV valgte å la Edisys Consulting gjennomføre et internt kurs i standarden for nøkkelressurser fra

Statens konsernkonto vil kreve PEPPOL infrastruktur

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) og Difi varslet 23. mai 2016 om nye krav ned neste avtale for statens konsernkonto. DFØ og Difi vil kreve at det brukes en felles standard for sikring av transport av filbaserte betalingstransaksjoner

Velkommen til frokostseminar tirsdag 3. mai

Tema: Sammenhengende og helhetlige offentlige tjenester Undertittel er bruk av IT-standarder og felleskomponenter som virkemiddel for effektiv digitalisering. På seminaret vil du høre mer om prinsipper og praktisk standardiseringsarbeid, anvendt på en svært aktuell problemstilling. For

Overhuset inviterer til inspirasjonsforedrag

Edisys Consulting er partner i Konsulentselskapet Overhuset og inviterer til inspirerende foredrag tirsdag 15. mars kl 15.00 - 16.30. Temaet er "Retorikk - kunsten å overbevise", med foredragsholderen Kjell Terje Ringdal. Ta kontakt med oss hvis

ISO20022 – Ny standard for betalingsformidling

Innen 31. oktober 2016 skal alle betalinger i EUR formidles på nytt format mellom kunde og bank. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter. Edisys Consulting har bred kompetanse på innhold og praktisk bruk av

Nytt europeisk fakturaformat

I løpet av dagen blir den nye standarden presentert, og den sammenliknes med EHF-faktura. Dagen legges opp med en del presentasjoner, og det vil også være tid til gode diskusjoner. Meld deg på! Stikkord for

PEPPOL obligatorisk for svenske myndigheter

Svenske Ekonomistyringsverket (ESV) besluttet 23. oktober 2015 at det blir obligatorisk for svenske myndigheter å kunne benytte PEPPOL infrastruktur for elektroniske handelsdokumenter. (ESV) informerer om at alle statlige myndigheter skal være registrert som mottakere i