Presentasjoner – Samhandlings-arkitektur

Last ned presentasjonene fra frokostseminar 28. februar 2018: Samhandlingsarkitektur - for raskere digitalisering. Arkitektur - hva er det og hva betyr det for deg? Jostein Frømyr, Edisys Consulting Nasjonal referansearkitektur og strategi for meldingsutveksling. Klaus Vilstrup Pedersen,

Samhandlingsarkitektur, gratis frokostseminar 28.02.18

Vi inviterer til årets første frokostseminar, der vi tar for oss temaet samhandlingsarkitektur. Mange oppfatter arkitektur-begrepet som vagt og er usikre på hva det innebærer. I frokostseminaret ser vi på IT-arkitektur, hvilken rolle samhandlingsarkitektur bør

Norgesrekord i ArchiMate 3.0?

Edisys har erfaring med bruk av flere modelleringsspråk i engasjementer og oppdrag. Siste versjon av ArchiMate 3.0,  støtter TOGAF*-rammeverket fullt ut, vi har derfor valgt å sertifisere flere av våre rådgivere på denne versjonen.  Vi er stolt

Vi trenger flere medarbeidere!

Vil du jobbe sammen med oss? I Edisys motiveres vi av tilfredsheten og anerkjennelsen som ligger i å gjøre en god jobb. Her får du kontroll over din egen arbeidssituasjon, du forholder deg til en flat organisasjon med kompetente

Ny europeisk standard for elektronisk fakturering går til implementering

Europakommisjonen har i dag publisert en referanse til den europeiske standarden for elektronisk fakturering i EU-Tidene (Se The Official Journal of the European Union). Dette markerer starten på implementeringsfasen av standarden. Direktivet 2014/55/EU fastsetter en frist for gjennomføring på

Overhuset inviterer til gratis inspirasjonsforedrag 8. mars

Edisys Consulting er partner i Overhuset, og inviterer deg til inspirasjonsforedrag: «Kroppsspråkets makt» med Live Bressendorf Lindseth Vil du mestre kunsten å gripe et publikum, vinne tvilerne over til din side, eller omvende motstandere til å

NAV og Edisys Consulting i BITS nyhetsbrev

I sommerutgaven av BITS nyhetsbrev for ISO 20022-prosjektet forteller NAV om sitt arbeid med innføring av den nye standarden for betalingsformidling. NAV valgte å la Edisys Consulting gjennomføre et internt kurs i standarden for nøkkelressurser fra

Statens konsernkonto vil kreve PEPPOL infrastruktur

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) og Difi varslet 23. mai 2016 om nye krav ned neste avtale for statens konsernkonto. DFØ og Difi vil kreve at det brukes en felles standard for sikring av transport av filbaserte betalingstransaksjoner

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no