Frokostseminar tirsdag 3. mai 2016

Sammenhengende og helhetlige offentlige tjenester. Frokostseminar 3. mai 2016 Bruk av IT-standarder og felleskomponenter som virkemiddel for effektiv digitalisering. På seminaret vil du høre mer om prinsipper og praktisk standardiseringsarbeid, anvendt på en svært aktuell problemstilling. For påmelding, send ditt navn og kontaktinformasjon til seminar@edisys.no, eller bruk skjema på kontaktssiden.   Praktisk informasjon: Seminaret holdes

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no