Overhuset inviterer til inspirasjonsforedrag

Edisys Consulting er partner i Konsulentselskapet Overhuset og inviterer til inspirerende foredrag tirsdag 15. mars kl 15.00 - 16.30. Temaet er "Retorikk - kunsten å overbevise", med foredragsholderen Kjell Terje Ringdal. Ta kontakt med oss hvis du synes dette ser interessant ut. Om Kjell Terje Ringdal Kjell Terje Ringdal har mastergrad i retorikk fra Aarhus Universitet og

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no